اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سرپرست مديريت امور اداری و پشتيبانی دانشگاه منصوب شد

سرپرست مديريت امور اداری و پشتيبانی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر رضایی رئیس دانشگاه، دکتر حسن میش مست نهی به عنوان سرپرست مديريت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این حکم آمده است با عنایت به تعهد، توان و شایستگی جنابعالی، به عنوان سرپرست مديريت امور اداری و پشتيباني دانشگاه منصوب می گردید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و بکارگیری دانش و تجربه در راستای تحقق اهداف و سیاست های دانشگاه موفق و پیروز باشید.

گفتنی است دکتر رضایی در نامه ای جداگانه از زحمات دکتر علی احمد(مدیریت قبلی اموراداری و پشتیبانی) تشکر و قدردانی نمود.

امتیاز به خبر :