اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اجرای گارگاه و نمایش برای کودکان کار با موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

اجرای گارگاه و نمایش برای کودکان کار  با موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

در راستای تحقق رسالت دانشگاه اجتماع محور و به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی  مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی ، آموزش به شیوه ی نمایش را با موضوع خطرات مصرف سیگار به اجرا گذاشت.

در ابتدا کارشناس مرکز مقدمه ای پیرامون موضوع نمایش و شیوه ی اجرا و اهداف آن بیان نمودند و در ادامه با دعوت از نمایشنامه پردازان به روی صحنه موضوع نمایشنامه به اجرا در آمد. در انتها نیز کارشناس مرکز با طرح سوالاتی پیرامون نمایش ، مفاهیمی مانند اعتماد به نفس و توکل به خداوند و مهارت نه گفتن به سیگار را با دانش آموزان در میان گذاشتند .

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط