اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه دانش دانشگاه از موزه زمین شناسی

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه دانش دانشگاه از موزه زمین شناسی

در راستای آشنایی دانش آموزان با رشته زمین شناسی و شناخت سنگها ، کانیهای معدنی و گوهرهای قیمتی در تاریخ 4 دی ماه 1398 ، دانش آموزان مدرسه دخترانه دانشگاه از موزه زمین شناسی بازدید کردند. در این بازدید کارشناسان گروه زمین شناسی به صورت ساده و قابل فهم مجموعه موجود را برای دانش آموزان معرفی کردند.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط