اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

فرم تعهدنامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر می رساند به استناد نامه شماره 117481/2/41 سرپرست محترم اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، تکمیل "فرم تعهدنامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر" برای آن دسته از دانشجویان که متقاضی مهمانی و یا انتقالی می باشند، الزامی است.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست