اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا برای سال تحصیلی 1401-1400

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا برای سال تحصیلی 1401-1400

امتیاز به خبر :

فایل پیوست