اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز و مؤسسات آموزش عالی شهرستان چابهار

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز و مؤسسات آموزش عالی شهرستان چابهار

 هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله از تاریخ  1399/11/05 لغایت 1399/11/09 از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، مرکز جامع علمی کاربردی شهرداری، غیردولتی بهاراندیشه، غیردولتی بین المللی، فرهنگیان و دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می شود.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط