اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به مؤسسات غیردولتی / غیرانتفاعی و دانشگاههای آزاد اسلامی

دومین جلسه کارگروه تخصصی مربوط به مؤسسات غیردولتی / غیرانتفاعی و دانشگاههای آزاد اسلامی در روز دوشنبه مورخ 99/11/27 با حضور اعضای محترم کارگروه در محل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. لازم به ذكر است كه ابلاغيه‌ها‌ پس از تصويب در جلسه هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه‌ها و مؤسسات مذكور ارسال خواهد شد.

امتیاز به خبر :