اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری آزمون عملی داوطلبان رشته علوم ورزشی سال 1400

برگزاری آزمون عملی داوطلبان رشته علوم ورزشی سال 1400

آزمون عملی داوطلبان رشته علوم ورزشی سال 1400 در تاریخ  9 و 10 شهریور برای پسران و 11،  12 و 31 شهریور ماه برای دختران در مجموعه ورزشی22بهمن دانشگاه برگزار گردید

آزمون عملی داوطلبان رشته علوم ورزشی سال 1400 در تاریخ  9 و 10 شهریور برای پسران و 11،  12 و 31 شهریور ماه برای دختران در مجموعه ورزشی22بهمن دانشگاه بر اساس دستور العمل اجرایی آزمون و دستورالعمل های بهداشتی با حضور 943 نفر داوطلب و افزایش 21/13 درصدی نسبت به سال گذشته، برگزار گردید. این آزمون شامل معاینات پزشکی، معاینات بدنی و ایستگاه های آزمون های ورزشی بوده و توسط حدود 40 نفر کادر اجرایی از اساتید و متخصصان حوزه پزشکی و علوم ورزشی و 40 نفر نیروهای خدماتی و پشتیبانی با کیفیت عالی برگزار شد. در به کارگیری کادر اجرایی آزمون، نهایت دقت و تلاش مبنی بر استفاده از نیروهای مجرب، کاردان، امین و مسئولیت پذیرصورت گرفته و در جلسات هماهنگی قبل از آزمون بر رعایت حق الناس و عدم سفارش پذیری احتمالی تاکید شده است. لازم به ذکراست با تلاش و جدیت عوامل اجرایی، آزمون با نظم و کیفیت عالی و رعایت عدل و انصاف و برابری داوطلبان برگزار و با رضایت مندی داوطلبان و والدین آنها همراه بود.

آمار داوطلبان شرکت کننده

 

آمار اعلام شده

تعداد حاضرین

تعداد غایبین

تعداد داوطلبان جدید

تعداد کل شرکت کنندگان عادی و جدید

پسران

444

293

151

102

395

دختران

659

402

256

146

548

جمع

1103

695

407

248

943

 

جهت هرچه بهتر برگزار شدن آزمون جلسات هماهنگی با حضور معاونین محترم آموزشی، پشتیبانی، دانشجویی، و مدیران ونمایندگان حراست، امور دانشجویی، روابط عمومی، مرکز فناوری، امور عمومی، ایمنی و بهداشت و تربیت بدنی برگزار شده است و همه­ی این بخش­ها در انجام این آزمون نهایت همکاری را داشته­اند.

در ادامه گزارش تصویری ذیل تقدیم می­گردد:

امتیاز به خبر :