آمار مخزن کتابخانه مرکزی و ادبیات

تعداد نسخه های کتب فارسی    159242
تعداد نسخه های کتب لاتین      47778
تعداد عناوین نشریات فارسی         1403
تعداد عناوین نشریات لاتین           486
تعداد پایان نامه ها                     8257

معرفی کتاب های جدید

 • Springer

  Springer
 • Scopus

  Scopus
 • Scince Direct

  Scince Direct
 • Taylor&Francis

  Taylor&Francis
 • ساير پايگاه هاي اطلاعاتي

  ساير پايگاه هاي اطلاعاتي
 • سويليکا

  Civilica
 • مرکز منطقه اي اطلاع رساني

  Ricest
 • بانک اطلاعات نشريات کشور

  magiran
 • پايگاه استنادي علوم جهان اسلام

  isc
 • كتابخانه ديجيتال موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)

  ahlolbait
 • مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

  SID
 • سامانه مشابه ياب متون سميم نور

  samimnoor
 • پايگاه مجلات تخصصي نور

  noormags