آخرین اخبار

ابقاء ریاست دانشکده

ابقاء ریاست دانشکده

01 خرداد 1397

انتخابات رئیس دانشکده دانشکده مهندسی با حضور اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی در تاریخ 97/2/26 برگزار گردید و جن...

بازدید علمی دانشجویان گروه مهندسی شیمی از کارخانه سیمان خاش

بازدید علمی دانشجویان گروه مهندسی شیمی از کارخانه سیمان خاش

23 اردیبهشت 1397

در این بازدید که در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه  و با هماهنگی انجمن علمی گروه مهندسی شیمی انجام پذیرفت دانشج...

کسب عنوان انجمن برتر در حوزه رقابتی فنی و مهندسی توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک در نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

کسب عنوان انجمن برتر در حوزه رقابتی فنی و مهندسی توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک در نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

22 اردیبهشت 1397

انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک با حضور پررنگ خود در نهمین دوره جشنواره دانشگاهی حرکت از دستاورد ها و فعالیت های...


 

 

گروههای آموزشی

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دارای 6 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 61 عضو هیئت علمی، 55 کارشناس و کارمند و بیشتر از 2000دانشجو فعال می باشد.
 

                                                                                                                          

پژوهش و فناوری

فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.

 

 

پرتال دروس

سرفصل مطالب دروس ارائه شده در دانشکده مهندسی روی سایت مجازی دانشگاه قرارداده شده وتوسط اساتید دروس بروز می شود.

 

انجمنهای علمی

فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان دانشکده در قالب تعداد 8 انجمن عملی صورت گرفته و زیر نظر استاد مشاور و با هماهنگی معاونت فرهنگی فعالیت مینمایند.