آخرین اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی

21 بهمن 1397

کارگاه آموزشی: طراحی آزمایش تاگوچی با نرم افزار Qualitek مدرس: دکترحسین زهدی فسایی زمان: پنج شنبه 97/11/...

برگزاری سخنرانی علمی

برگزاری سخنرانی علمی

21 بهمن 1397

سخنرانی علمی : نقش دانشگاههای برتر در اقتصاد جهانی سخنران : پروفسور ابراهیم واشقانی فراهانی عضو هیئت علمی د...

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)

07 بهمن 1397

آقای محمدقاسمی دانشجوی  دکتری مهندسی عمران روزسه شنبه 97/11/16  ساعت 10صبح  در محل سا...


 

 

گروههای آموزشی

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دارای 6 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 61 عضو هیئت علمی، 55 کارشناس و کارمند و بیشتر از 2000دانشجو فعال می باشد.
 

                                                                                                                          

پژوهش و فناوری

فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.

 

 

پرتال دروس

سرفصل مطالب دروس ارائه شده در دانشکده مهندسی روی سایت مجازی دانشگاه قرارداده شده وتوسط اساتید دروس بروز می شود.

 

انجمنهای علمی

فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان دانشکده در قالب تعداد 8 انجمن عملی صورت گرفته و زیر نظر استاد مشاور و با هماهنگی معاونت فرهنگی فعالیت مینمایند.