آخرین اخبار و اطلاعیه ها

پذیرش اعضا در تیم نشریه انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

پذیرش اعضا در تیم نشریه انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

30 اردیبهشت 1397

تیم نشریه انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی تصمیم دارد جهت تکمیل کادر خود از دانشجویان مستعد در زمینه های زیر عضو...

کسب مقام برتر جشنواره دانشگاهی حرکت توسط انجمن علمی شیمی

کسب مقام برتر جشنواره دانشگاهی حرکت توسط انجمن علمی شیمی

29 اردیبهشت 1397

در نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت انجمن علمی شیمی دانشکده علوم پایه توانست در سه بخش فضای مجازی، نشریه علمی و روی...

کسب عنوان قابل تقدیر در زمینه نشریه علمی توسط انجمن علمی زیست شناسی

کسب عنوان قابل تقدیر در زمینه نشریه علمی توسط انجمن علمی زیست شناسی

23 اردیبهشت 1397

نشریه نورون انجمن علمی زیست شناسی به عنوان برگزیده در زمینه نشریات علمی گروه رقابتی علوم پایه توسط معاونت فرهن...

 

 

گروههای آموزشی

دانشکده علوم پایه دارای 4 گروه آموزشی میباشد که جمعا با 57 عضو هیئت علمی، 22 کارشناس و کارمند و بیشتر از 1000 دانشجو فعال می باشد.
 

                                                                                                                          

پرتال دروس

فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان درقالب پروژه های دانشجویی، صنعتی و فناوری، درون و برون دانشگاهی انجام می شود.