دانش آموختگان


دانش آموختگان

نصیر احمد آتش بهار


نام:

نصیر احمد

نام خانوادگی:

آتش بهار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09156309241

naseerahmadatashbahar@gmail.com

آدرس:

اموزش و پرورش کنارک

زمینه فعالیت:

فرهنگیجواد آتون


نام:

جواد

نام خانوادگی:

آتون

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت مالي

رشته:

مديريت بازرگاني -گرايش بازاريابي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09121910440

javadatoon@gmail.com

آدرس:

شرکت نفت

زمینه فعالیت:

کارمندعباس آروندی رودسری


نام:

عباس

نام خانوادگی:

آروندی رودسری

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي شيمي

رشته:

مهندسي شيمي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1372

شماره تماس:

09122563195

info2.parsnamak@gmail.com

آدرس:

استان مرکزی - ساوه شهرصنعتی کاوه خ 14 شرکت پارس نمک کاوه

زمینه فعالیت:

تولید نمک تصفیه غذایی ، صنعتی و داروییسارا آزادی غیاث آبادی


نام:

سارا

نام خانوادگی:

آزادی غیاث آبادی

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1384

شماره تماس:

09171087734

aghiloo@gmail.com

آدرس:

شیراز بلوار مدرس بلوار جانبازان شهرک مهدیه کوچه 2 درب پنجم سمت راست

داستان کارآفرینسارا آزادی غیاث آبادی

زمینه فعالیت:

آزادمجید آزادی فاخر


نام:

مجید

نام خانوادگی:

آزادی فاخر

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي صنايع

رشته:

مهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستمها

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

سال

شماره تماس:

09122531651

majidazadifakher@gmail.com

آدرس:

ازاد

زمینه فعالیت:

آزادسپیده آقاجری


نام:

سپیده

نام خانوادگی:

آقاجری

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

دبيري رياضي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1378

شماره تماس:

09178004734

taleghani200@gmail.com

آدرس:

اداره آموزش و پرورش ناحیه4شیراز دبیرستان شهید علمداری

زمینه فعالیت:

دبیر اداره آموزش و پرورش ناحیه4شیرازمهدی آهنگر


نام:

مهدی

نام خانوادگی:

آهنگر

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

رياضي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1381

شماره تماس:

09191251065

sahebmahdi1412@gmail.com

آدرس:

پدافند هوایی زاهدان

زمینه فعالیت:

کارمندذوالفقار آهني


نام:

ذوالفقار

نام خانوادگی:

آهني

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي عمران

رشته:

مهندسي عمران-سازه

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1387

شماره تماس:

09155610057

z.ahani@yahoo.com

آدرس:

بيرجند،بيست متري چهارم مدرس، خيابان تهماسبي، روبروي خيابان عدالت

داستان کارآفرینذوالفقار آهني

زمینه فعالیت:

محاسبمحمد آیسته


نام:

محمد

نام خانوادگی:

آیسته

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت فناوري اطلاعات _ كسب وكارالكترونيكي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09353778107

M_Ayeste@yahoo.com

آدرس:

اداره فنی حرفه ای

داستان کارآفرینمحمد آیسته

زمینه فعالیت:

فناوری اطلاعاتستاره ابراهیمی ابارقی


نام:

ستاره

نام خانوادگی:

ابراهیمی ابارقی

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

باستان شناسي

رشته:

باستان شناسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1388

شماره تماس:

09131990790

setareh_ebrahimi_66@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:علی ابراهیمی قهنویه


نام:

علی

نام خانوادگی:

ابراهیمی قهنویه

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت دولتي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1387

شماره تماس:

09133009504

aliebrahimi64@gmail.com

آدرس:

تهران-خیابان بخارست- کوچه 3 - پلاک 1

زمینه فعالیت:

پتروشیمیمسعود ابراهیمی مجرد


نام:

مسعود

نام خانوادگی:

ابراهیمی مجرد

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

رياضي محض

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1385

شماره تماس:

09153721373

Mamase@gmail.com

آدرس:

خراسان شمالی اسفراین،بانک ملی ایران

زمینه فعالیت:

بانکداریحسین ابراهیمی میمند


نام:

حسین

نام خانوادگی:

ابراهیمی میمند

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

رياضي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1382

شماره تماس:

09132932855

meymand.foko@yahoo.com

آدرس:

اداره آموزش و پرورش شهربابک

زمینه فعالیت:

معلممهرداد ابراهیمیان


نام:

مهرداد

نام خانوادگی:

ابراهیمیان

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي مكانيك

رشته:

مهندسي مكانيك - مكانيك در حرارت و سيالات

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1392

شماره تماس:

09166723997

arash_ebrahimian@ymail.com

آدرس:

-

زمینه فعالیت:

-ابراهیم احسانی نهاد


نام:

ابراهیم

نام خانوادگی:

احسانی نهاد

دانشکده:

چابهار

گروه:

مهندسي دريا

رشته:

رشته مهندسی دریا - مهندسی کشتی

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1374

شماره تماس:

09123052784

ebnaha.121@gmail.com

آدرس:

تهران - خ پاسداران - چهارراه فرمانیه - برج آسمان - کشتیرانی ج.ا.ا

زمینه فعالیت:

مهندس ناظر ارشد کشتیمهدی احمدی


نام:

مهدی

نام خانوادگی:

احمدی

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

شيمي

رشته:

شيمي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1384

شماره تماس:

۰۹۱۷۳۱۳۶۵۹۱

Mehdiahmadi145@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:الهام احمدی پور


نام:

الهام

نام خانوادگی:

احمدی پور

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

شيمي

رشته:

شيمي فيزيك

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1387

شماره تماس:

09173642879

elhamahmadipour@gmail.com

آدرس:

استان هرمزگان- شهرستان پارسیان- کیلومتر 5 جاده دریا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان

زمینه فعالیت:

کارمندرضا اخوت عراقي


نام:

رضا

نام خانوادگی:

اخوت عراقي

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي مكانيك

رشته:

مهندسي مكانيك - مكانيك در حرارت و سيالات

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1381

شماره تماس:

09155976260

Okhovat.reza@yahoo.com

آدرس:

استان خراسان رضوي-چناران- شهرك صنعتي چناران - فاز ٢ - ميدان خليج فارس- نوآوري ٢- قطعه ١١٨٢ و ١١٨٣

زمینه فعالیت:

توليد قطعات خودروحسین اربابی


نام:

حسین

نام خانوادگی:

اربابی

دانشکده:

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

گروه:

جغرافیای طبیعی

رشته:

آب و هواشناسی

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1394

شماره تماس:

09158474478

arbabi.h2012@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:فائزه اربابی


نام:

فائزه

نام خانوادگی:

اربابی

دانشکده:

دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی

گروه:

علوم اقتصادي

رشته:

علوم اقتصادي - اقتصاد كشاورزي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1389

شماره تماس:

09155404551

faezeh.arbabi@yahoo.com

آدرس:

بیمارستان حضرت نبی اکرم

زمینه فعالیت:

منشی