دانشکده ادبیات و علوم انسانیاطلاعیه های مهم

اخبار

بالاترین درصد قبولی مقطع ارشد گروه تاریخ  دانشکده ادبیات و علوم انسانی در کشور

بالاترین درصد قبولی مقطع ارشد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی در کشور

29 دی 1399

گروه تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی بالاترین درصد قبولی را در سطح کشور  در مقطع ارشددوره روزانه اخذ نم...

معرفی یک جلد کتابچه تحت عنوان « من مادرم همه بچه های ایران فرزند من »

معرفی یک جلد کتابچه تحت عنوان « من مادرم همه بچه های ایران فرزند من »

23 دی 1399

معرفی یک جلدکتابچه از پویش سراسری درحال اجرا درکشور تحت عنوان پویش ملی «من مادرم همه بچه های ایران ...