علوم سیاسی


گروه علوم سیاسی

گروه علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1397 فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز کرد. این گروه با توجه به سیاست های دانشگاه، اقدام به جذب دانشجوی خارجی نیز نموده است به طوری که 2 دانشجو از مهر ماه و 14 دانشجو از بهمن ماه مشغول به تحصیل شده اند. 

دانشجویان علوم سیاسی در مقطع ارشد از سال 1397 تا نیم سال دوم 98-1399 ، 26 نفر می باشد .

از جهت عضو هیئت علمی متخصص، گروه علاوه بر اعضای هیئت علمی موجود، در حال جذب 2 هیئت علمی جدید نیز می باشد. 

 

دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی: 

20 واحد درس اصلی

8 واحد درس اختیاری

4 واحد پایان نامه

32 واحد در مجموع

 

لیست دروس: 

1 - دروس اصلی

سمینار مسائل کشورهای جهان سوم (2 واحد)

نظریه های مختلف در روابط بین الملل (2 واحد)

جامعه شناسی سیاسی (2 واحد) Political Saicology

سمینار انقلاب اسلامی و بازتاب آن (2 واحد)

جنبش های اسلامی در قرن 20 و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها (2 واحد)

فقه سیاسی (2 واحد)

نظریه های جدید در علم سیاست (2 واحد)

سمینار افکار سیاسی در غرب تا نیمه قرن 19 (2 واحد)

افکار سیاسی در جهان اسلام و ایران (2 واحد)

روش تحقیق در علوم سیاسی (2 واحد)

 

2 - دروس اختیاری

(دانشجو موظف به گذراندن 8 واحد این دروس می باشد)

سمینار افکار سیاسی از نیمه قرن 19 به بعد (2 واحد)

کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم (2 واحد)

سمینار مسائل مارکسیسم (2 واحد)

جغرافیای سیاسی با تاکید بر مرز (2 واحد)

سمینار مسائل توسعه سیاسی - اجتماعی (2 واحد)

 

3 - پایان نامه (4 واحد)

 

4 - دروس پیش نیاز

(مربوط به دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها علوم سیاسی نبوده است)

اصول علم سیاست (2 واحد)

مبانی جامعه شناسی سیاسی (2 واحد)

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (2 واحد)

زبان تخصصی علوم سیاسی (2 واحد)

روش تحقیق کیفی (2 واحد)

مبانی اندیشه سیاسی - اجتماعی در اسلام و ایران (2 واحد)