آخرین اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به دانشگاه فرهنگیان

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به دانشگاه فرهنگیان

اولین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت استانی در سال 1400 مربوط به دانشگاه فرهنگیان در روز دو شنبه مورخ 1400/06/22 با حضور اعضای محترم کارگروه در محل دبيرخانه هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و ف...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشگاه فرهنگیان رسالت زاهدان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشگاه فرهنگیان رسالت زاهدان

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 1400/03/03 از دانشگاه فرهنگیان رسالت زاهدان بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می شود. ...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری زاهدان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری زاهدان

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 1400/03/03 از دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری زاهدان بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می ...
برگزاری جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

برگزاری جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

 جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی روز چهارشنبه  1400/01/18 با حضور آقای دکتر رضایی رئیس محترم هیأت استانی، آقای دکتر رضوانی دبیر  هیأت نظارت و ارزیابی استانی و دیگر اعضای هیات نظارت و ارزیابی و تضم...

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به آموزشکده های فنی و حرفه ای

چهارمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت استانی در سال 99 مربوط به آموزشکده های فنی و حرفه ای در روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 با حضور اعضای محترم کارگروه در محل دبيرخانه هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقا...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده فنی و حرفه ای حیدری خباز زاهدان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده فنی و حرفه ای حیدری خباز زاهدان

 هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 99/12/11 از دانشکده فنی و حرفه ای حیدری خباز بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ م...
بازدید دوره ای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده فنی و حرفه ای شهید عارفی زاهدان

بازدید دوره ای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده فنی و حرفه ای شهید عارفی زاهدان

 هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 99/12/11 از دانشکده فنی و حرفه ای شهید عارفی زاهدان بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ...

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به مراکز جامع علمی کاربردی

سومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی روز یکشنبه مورخ 1399/12/03 با حضور اعضای محترم کارگروه در محل دبيرخانه هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان...

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به مؤسسات غیردولتی / غیرانتفاعی و دانشگاههای آزاد اسلامی

دومین جلسه کارگروه تخصصی مربوط به مؤسسات غیردولتی / غیرانتفاعی و دانشگاههای آزاد اسلامی در روز دوشنبه مورخ 99/11/27 با حضور اعضای محترم کارگروه در محل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. لازم به ذكر است كه ابلا...