اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

برگزاری جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

 جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی روز چهارشنبه  1400/01/18 با حضور آقای دکتر رضایی رئیس محترم هیأت استانی، آقای دکتر رضوانی دبیر  هیأت نظارت و ارزیابی استانی و دیگر اعضای هیات نظارت و ارزیابی و تضم...

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به آموزشکده های فنی و حرفه ای

چهارمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت استانی در سال 99 مربوط به آموزشکده های فنی و حرفه ای در روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 با حضور اعضای محترم کارگروه در محل دبيرخانه هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقا...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده فنی و حرفه ای حیدری خباز زاهدان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده فنی و حرفه ای حیدری خباز زاهدان

 هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 99/12/11 از دانشکده فنی و حرفه ای حیدری خباز بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ م...
بازدید دوره ای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده فنی و حرفه ای شهید عارفی زاهدان

بازدید دوره ای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده فنی و حرفه ای شهید عارفی زاهدان

 هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 99/12/11 از دانشکده فنی و حرفه ای شهید عارفی زاهدان بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ...

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به مراکز جامع علمی کاربردی

سومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی روز یکشنبه مورخ 1399/12/03 با حضور اعضای محترم کارگروه در محل دبيرخانه هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان...

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به مؤسسات غیردولتی / غیرانتفاعی و دانشگاههای آزاد اسلامی

دومین جلسه کارگروه تخصصی مربوط به مؤسسات غیردولتی / غیرانتفاعی و دانشگاههای آزاد اسلامی در روز دوشنبه مورخ 99/11/27 با حضور اعضای محترم کارگروه در محل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. لازم به ذكر است كه ابلا...
نشست مشترک دبیران هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی

نشست مشترک دبیران هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی

نشست مشترک دبیر هیأت ناتک عتف سیستان و بلوچستان جناب اقای دکتر رضوانی و دبیر هیأت ناتک عتف خراسان رضوی جناب آقای دکتر جعفری ثانی در  روز دوشنبه مورخ 14 بهمن 1399 در محل دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خراسان ر...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز و مؤسسات آموزش عالی راسک و سرباز

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز و مؤسسات آموزش عالی راسک و سرباز

 هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله از تاریخ  1399/11/07 لغایت 1399/11/07 از دانشگاه پیام نور واحد راسک، آزاد اسلامی راسک و مرکز جامع علمی کاربردی شهرداری سرباز ...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز و مؤسسات آموزش عالی شهرستان نیکشهر

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز و مؤسسات آموزش عالی شهرستان نیکشهر

 هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله از تاریخ  1399/11/05 لغایت 1399/11/06 از دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیکشهر و کنارک بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید ...