پذیرش دانشجویان بین المللی (غیر ایرانی)نکته 1 - برای نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 پذیرش، مجازی خواهد بود.
نکته 2 - نمونه فایل بارگذاری اسناد و مدارک برای پاسپورت( فایل پاسپورت) و برای عکس پرسنلی (فایل عکس)
Loading
  • A. اطلاعات شخصی

  • - -
  • B. ثبت نام در رشته و گرایش

  • C. مدرک زبان