اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کارگاه آموزشی- فرهنگی بیانیه گام دوم انقلاب مختص دانشجویان شاهد و ایثارگر

کارگاه آموزشی- فرهنگی بیانیه گام دوم انقلاب خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر روز دوشنبه مورخ 98/09/25 رأس ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات سازمان مرکزی با حضور اساتید مدعو از تهران برگزار می شود.

از دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر جهت شرکت در این جلسه دعوت بعمل می آید.

ضمناً علاوه بر اهدای هدایای رسم یادبود برای شرکت کنندگان گواهی صادر خواهد شد.

امتیاز به خبر :