اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

💠قابل توجه تمامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان


✅ انتخابات انجمن های علمی دانشجویی سال تحصیلی 1399 - 1400

🔹دانشجویان علاقمند و مستعد می‌توانند طبق زمان‌بندی انتخابات ، اعلام آمادگی نموده و مشخصات خود را شامل

▫️نام و نام خانوادگی
▫️رشته تحصیلی
▫️شماره دانشجویی
▫️انجمن علمی مورد نظر

به شناسه تلگرامی @shora_dabiran ارسال نمایند.

شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان

امتیاز به خبر :