اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

لزوم ثبت اطلاعات فردی دانشجویان شاهد و ایثارگر در سیستم گلستان

به اطلاع کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر می رساند چنانچه تاکنون موفق به ثبت اطلاعات فردی خود در سیستم گلستان نشده اند، به منظور بهره مندی از تسهیلات آموزشی و کمک آموزشی با به همراه داشتن مدارک ایثارگری به اداره کل آموزش سرکار خانم "بذرافشان- مسئول امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر" مراجعه نمایند.

امتیاز به خبر :