اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگروه تخصصی مربوط به مراکز جامع علمی کاربردی

سومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی روز یکشنبه مورخ 1399/12/03 با حضور اعضای محترم کارگروه در محل دبيرخانه هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان واقع در سازمان مركزی دانشگاه برگزار گردید. لازم به ذكر است كه ابلاغيه‌های گزارش‌های بازدید پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابی استان به دانشگاه‌ها و مؤسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

1- مرکز جامع علمی کاربردی شهرداری چابهار

2- مرکز جامع علمی کاربردی شهرداری سرباز

3- مرکز جامع علمی کاربردی مینوشرق زاهدان

4- مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان1

5- مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان2(مدرسان سرآمد)

امتیاز به خبر :