اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه برگزار شد

جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه برگزار شد

جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه پردازی دانشگاه سیستان و بلوچستان در روز شنبه هشتم خرداد 1400 در سالن کنفرانس سازمان مرکزی با رعایت پرتکل های بهداشتی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، در این جلسه با توجه به ارسال پیشنویس آیین نامه جدید کارگروه شناسايي، احراز و تشخیص نظريه پردازان از سوی هیات حمایت کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت اعلام نظر، مقرر گردید موارد اصلاحی و پیشنهادی دانشگاه پس از جمع بندی به شورا اعلام گردد.
در ادامه جلسه موضوع برگزاری سه کرسی ترویجی مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص آنها پس از بحث و بررسی و بیان نظرات اعضای جلسه تصمیمات مقتضی اعمال گردید.
در این جلسه دکتر رضایی ریاست دانشگاه با توجه به جایگاه کرسی در دانشگاه از اینکه فضای نقادی و بحث و بررسی در این کرسی ها با موضوعات مختلف موجب جلب توجه حتی نهادهایی خارج از دانشگاه شده است  اظهار رضایت کرد و خواستار توجه جدی تر به بحث کرسی ها و مشارکت بیشتر اعضای هیات دانشکده هایی شد که با توجه به ماهیت رشته ها می توانند کرسی هایی با موضوعاتی در زمینه آسیب های اجتماعی، روانی و مسائل جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی استان برگزار کنند. این جلسه با اظهار نظر اعضا در مورد موضوع کرسی های ترویجی پیشنهاد شده به پایان رسید.

امتیاز به خبر :